Panorama Consult

-  udsigt til indsigt

 
 

I forbindelse med forandringer er det ofte nødvendigt at tilføre nye ressourcer og kompetencer. Vi assisterer med eller varetager hele rekrutteringsprocessen, så I kan holde fokus på jeres kerneopgave. Vi rekrutterer primært ledere og specialister indenfor blandt andet IT, teknik, sundhed, økonomi og HR.


Vores rekrutteringsproces har et etisk og værdibevidst fundament, hvor vi kan se, at processen virker ved, at vi har en meget høj træfsikkerhed med at finde den rigtige kandidat til jobbet.


Det er vigtigt for os, at vi arbejder professionelt og respektfuldt overfor alle involverede, og vi har derfor en høj grad af information for alle involverede i vores proces. I forbindelse med processen får alle  - kunder såvel som ansøgere - således en gennemskuelig proces samt god og brugbar feedback. 


I selve processen vurderes ansøgerens faglige og personlige kompetencer samt værdimæssige fundament. Det er vores erfaring, at mange virksomheder ansætter på fagligheden og en umiddelbar kemi, men glemmer at afdække i dybden, om det er den rette personlighed med de værdier der matcher virksomheden, hvilket i længden er afgørende for et godt samarbejde, og de resultater der skal skabes.


Bliv bedre til selv at rekruttere

Hvis I ønsker, at opkvalificere jeres egne ledere i varetagelse af rekrutteringsprocessen, holder vi på baggrund af vores mangeårige erfaring også kurser i den gode og effektive rekrutteringsproces samt effektiv samtaleteknik og træning.

 

Rekruttering

Værdier  Helhedsorienteret   HR Panorama  Karriere   Job  Etik

Rekruttering  Genplacering   Trivsel  Foredrag    Vision   Ledelse   Kurser

                      LEDELSE          REKRUTTERING       


          GENPLACERING          KARRIERERÅDGIVNING


                        KURSER          FOREDRAG