Panorama Consult

-  udsigt til indsigt

 
 

Når der er tale om forandringer i en samarbejdsrelation og et ansættelsesforhold,  kan der være brug for at hjælpe den opsagte videre i et nyt job eller efteruddannelse, uanset om grunden for opsigelsen er begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold.


Vi tilbyder både individuelle genplaceringsforløb samt genplaceringsforløb for større grupper for eksempel i forbindelse med større omstruktureringer og organisationsændringer. 


I forbindelse med vores individuelle genplaceringsforløb har vi en meget høj succesrate med at få den enkelte i arbejde igen – uanset om der er tale om en naturlig forlængelse af karriereforløbet eller et brancheskift. Vi har god erfaring med, hvordan man får beskæftigelse i både den private og offentlige sektor.


Indhold

Vores forløb tager et individuelt udgangspunkt med fokus på, hvad den enkelte selv ønsker at have særligt fokus på, hvor vi ud fra vores professionelle erfaring med både ansættelser og afskedigelser hjælper med at vurdere, de særlige individuelle behov.


Forløbet vil typisk have fokus på nuværende situation, en karriereplan med ønsker til arbejdslivet på kort og længere sigt, den enkeltes værdier, faglige og personlige kompetencer, konkrete jobmuligheder, udarbejdelse af cv samt ansøgninger, netværk, cv – databaser, brug af LinkedIn og træning i jobsamtalen.

Genplacering

Værdier  Helhedsorienteret   HR Panorama  Karriere   Job  Etik

Rekruttering  Genplacering   Trivsel  Foredrag    Vision   Ledelse   Kurser

                      LEDELSE          REKRUTTERING       


          GENPLACERING          KARRIERERÅDGIVNING


                        KURSER          FOREDRAG