Panorama Consult

-  udsigt til indsigt

 
 

Organisations- , leder- og medarbejderudvikling.

Vi arbejder med ledelse og ledelsesprocesser på et strategisk, taktisk og operationelt niveau på en både reflekterende og handlingsorienteret måde.


Ledersparring

Vi arbejder både ”indefra og ud” samt ”udefra og ind”.

”Indefra og ud” betyder konkret, at vi tager udgangspunkt i den enkelte leder, medarbejder eller team og ser på den enkeltes fundament og den indvirkning, der er på relationerne og helheden. Vi arbejder i den forbindelse med ledersparring for både den enkelte leder, men også for ledergrupper der ønsker at blive bedre til at kommunikere og samarbejde indbyrdes.


Forandrings-, værdi- og kulturledelse

Vi arbejder også ”udefra og ind” og ser på den overordnede strategi, organisering og ledelse. Herunder hvad det konkret betyder i virksomheden og organisationen både i forhold til strategisk og taktisk ledelse, men også for dem der i sidste ende skal effektuere de beslutninger der træffes højere oppe.


Vi er af den overbevisning, at for at der skal være tale om effektive forandringsprocesser, er det nødvendigt, at få afdækket det reelle fundament og udgangspunkt før der arbejdes med, hvad der er en ønsket og realistisk retning i forhold til udvikling og mål. Herunder hvad de enkelte forandringer indebærer på både kort og lang sigt.


I forhold til strategisk og taktisk ledelse arbejder vi i forhold til resultater på de ønskede bundlinjer, hvor der er et naturligt fokus på den økonomisk bundlinje, men vi har også fokus på den etiske og værdimæssige i form af det social, det kulturelle og det miljømæssig.

Ledelse

Værdier  Helhedsorienteret   HR Panorama  Karriere   Job  Etik

Rekruttering  Genplacering   Trivsel  Foredrag    Vision   Ledelse   Kurser

                      LEDELSE          REKRUTTERING       


          GENPLACERING          KARRIERERÅDGIVNING


                        KURSER          FOREDRAG